Giàn tạ đa năng M-666P
Giảm 27%Giàn tạ đa năng M-666P
18.500.000  13.450.000 
Giàn tập Gym đa năng M-888P
Giảm 18%Giàn tập Gym đa năng M-888P
42.600.000  34.890.000 
Giàn tạ đa năng JL-K1
Giảm 23%Giàn tạ đa năng JL-K1
25.450.000  19.580.000 
Giàn tạ đa năng HQ-808P
Giảm 21%Giàn tạ đa năng HQ-808P
19.500.000  15.450.000 
Giàn tạ đa năng JL-806
Giảm 26%Giàn tạ đa năng JL-806
21.500.000  15.950.000 
Giàn tạ đa năng HQ-708A
Giảm 12%Giàn tạ đa năng HQ-708A
10.500.000  9.250.000 
Giàn tạ đa năng JL-708
Giảm 26%Giàn tạ đa năng JL-708
12.500.000  9.250.000